GİZLİLİK VE KULLANIM KOŞULLARI

SAĞLIK A.Ş. KURUMSAL İLETİŞİM AĞI GİZLİLİK VE KULLANIM KOŞULLARI
Bu sözleşme, Kurumsal İletişim Ağımızdaki hizmetlerden faydalanabilmen için gerekli kuralları içermektedir.

Kurumsal İletişim Ağımızı kullanarak, Gizlilik ve Kullanım Koşullarını okuduğunu, içeriğini anladığını, hükümlerini kabul edip onayladığını kabul ve beyan etmiş oluyorsun.

1. Taraflar

İşbu sözleşme, Piri Mehmet Paşa Mah. Hasköy Cad. No:48 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim SAĞLIK İSTANBUL SAĞLIK YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca "Sağlık A.Ş." olarak anılacaktır), ile Sağlık A.Ş. tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve geçici şifre ile saglik.ist (Bundan böyle kısaca "Kurumsal İletişim Ağı" olarak anılacaktır) adresinden erişilebilen portal sayfasına giriş yapan ve kullanan Sağlık A.Ş. Çalışanlarının (Bundan böyle kısaca "ÜYE" olarak anılacaktır) elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabulü ile yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

"Kurumsal İletişim Ağı": saglik.ist ve buna bağlı açılabilecek diğer alan adları tarafından çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web Kurumsal İletişim Ağı / Kurumsal İletişim Ağları olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran SAĞLIK İSTANBUL SAĞLIK YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ye ait bulunmaktadır.

"Üye": Sağlık A.Ş. çalışanı olup kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile kurumsal iletişim ağına giriş yapan ve Kurumsal İletişim Ağın'da sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullarla yararlanan kişiler.

"Üyelik Hesabı": Üye'nin kendisine verilen geçici şifre ile giriş yaptıktan sonra ilk girişinde kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile Kurumsal iletişim Ağı üzerinden erişilebilen Üye ‘ye özel sayfa.

"İçerik": "Kurumsal İletişim Ağında yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, veri, dosya, program, resim ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, Kurumsal İletişim Ağı içerisinde sunulan hizmetleri, bu hizmetlerden yararlanma şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Kurumsal İletişim Ağı hesapları içinde üyeliğe, kullanıma ve hizmetlere ilişkin Sağlık A.Ş. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

3.3. Kullanıcı, Sağlık A.Ş. tarafından Kurumsal İletişim Ağı üzerinden açıklanan her türlü beyan ve açıklamaya, işbu Sözleşmeye de uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik Şartları

4.1. Üyelik, Her bir Çalışan için Sağlık A.Ş. tarafından Kurumsal İletişim Ağı üzerinde insan kaynaklarındaki personel bilgilerine dayanılarak üyelik kaydı otomatik olarak yapılır ve çalışanlara geçici kullanıcı adı ve şifre tanımlanır. Sağlık A.Ş. çalışanları kendilerine verilen geçici kullanıcı adı ve şifrelerini ilk girişte değiştirmek sureti ile üyeliklerini aktifleştirmiş olurlar.

4.2. SAĞLIK A.Ş. dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın, derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye'nin üyeliğine son verebilir. SAĞLIK A.Ş. dilerse, işbu Sözleşmeyi feshetmeden de Üye'nin üyeliğine son verebilecek veya Üye'nin üyeliğini geçici olarak durdurabilecektir. Sağlık AŞ’de işten ayrılanların üyelikleri otomatik olarak sonlandırılabilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, Kurumsal İletişim Ağın’daki hizmetlerden faydalanırken işbu sözleşmede yer verilen tüm koşullara, Kurumsal İletişim Ağında yer alan tüm kurallara, açıklamalara, beyanlara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2 Üye, Üyelik hesabı oluşturulmasında kullanılan Sağlık A.Ş. insan kaynaklarına verdiği yada beyan ettiği her türlü bilginin doğruluğunu ve kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.3. Üye, Üyelik Hesabı'na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamanın, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılmasını temin etmenin, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamanın tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şifre unutma hallerinde, Kurumsal İletişim Ağının ilgili yönlendirmesi ile yeni şifre alınabilir. Üye, Kurumsal İletişim Ağının hizmetlerini kullanmasıyla belirlenmiş olan üyelik şifresinin kullanılması hususunda meşru olarak yetkili olduğunu, hizmetlerin seçiminde, hizmetlerin kullanımında ve web Kurumsal İletişim Ağının her girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kasıtlı ve kusurlu hareketleri sonucunda bu sorumluluklarından herhangi birisini yerine getirmemesinden veya getirememesinden dolayı diğer herhangi bir Üye'nin, SAĞLIK A.Ş.'nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur. Üye, Kurumsal İletişim Ağı hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir verinin tamamıyla kendi bilgisi ve isteği dâhilinde olduğunu, bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlarda Üye, uğrayabileceği zararlardan dolayı SAĞLIK A.Ş.’ye atfedilebilecek kusur bulunmadıkça SAĞLIK A.Ş.'den tazminat talep edemez.

5.1.4. Üye, SAĞLIK A.Ş.'nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5. Üye, üyelik aşamasında Sağlık A.Ş. insan kaynakları kayıtlarından otomatik olarak çekilen bilgileri ve/veya kendisinin girdiği/güncellediği her türlü bilgilerin tam, doğru, geçerli olarak verilmiş olması ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu bilgilerini Kurumsal İletişim Ağı içerisinde güncellemiş olması şartıyla, Kurumsal İletişim Ağı hizmetlerinden yararlanabilir. Üye Üyelik sayfasında yer alan Sağlık A.Ş. insan kaynakları veri tabanından otomatik olarak çekilen ve/veya kendisinin girdiği üyelik bilgileri kimlerin erişebileceği görüp erişim yetkilerini değiştirme hakkına sahiptir. Üye üyelik bilgilerine erişim ile ilgili işlemlerde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.6. Kurumsal İletişim Ağını kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Kurumsal İletişim Ağında işlem yapabilirler. Üye'nin, Kurumsal İletişim Ağı dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, SAĞLIK A.Ş.'nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına müdahale veya saldırı teşkil edecek nitelikteki Kurumsal İletişim Ağı Hesapları dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Kurumsal İletişim Ağı ve Sosyal Ağ Hesapları üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SAĞLIK A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Kurumsal İletişim Ağı üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak Üye sorumludur.

5.1.7. Üye, üyelik aşamasında Sağlık A.Ş. İnsan Kaynakları kayıtlarından otomatik olarak çekilen bilgileri ve/veya kendisinin girdiği/güncellediği her türlü bilgilerin, SAĞLIK A.Ş. tarafından saglik.ist ile ilişkili olarak düzenlenecek aktivitelerde, kampanyalarda, davetlerde, postalarda, e-posta, kısa mesaj (SMS), görüntülü multimedya mesajı (MMS), bülten ve buna benzer her türlü iletişim araçlarının gönderilerinde, sosyal medya paylaşımlarında çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için ve gerekli görülen tüm hallerde paylaşılabileceğini/işlenebileceğini açıkça kabul ve muvafakat eder.

5.1.8. Üye; "Üyelik Hesabı" ilk giriş yaptığında hukuka, yürürlükteki yasalar ve mevzuata, Kurumsal İletişim Ağı işleyişine, üçüncü kişilerin haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı içerik veya görsel kullanmayacağını, oluşturulan "Üyelik Hesabı"nın tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ayrıca, SAĞLIK A.Ş.'nın "Üyelik Hesaplarının belirtildiği şekilde hukuka ve sözleşme şartlarına uygun olup olmadığını her zaman kontrol edebileceğini ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kaldırabileceğini ve bu şekilde içerik ve görsel giren üyenin üyeliğine herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın son verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.9. Üye, 3.kişilerin bilgisayarlarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, kanunlara göre postalanması yasak olan içeriği ve zincir e-posta, virüs vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan e-postaları yollamamayı, Kurumsal İletişim Ağında sunulan hizmetlere, belirlenen usuller dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile hizmetlerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda SAĞLIK A.Ş.'nın ve 3. kişilerin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları maliyetleri, avukatlık ücretlerini veya tazminatları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.10. Üye, Kurumsal İletişim Ağı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. SAĞLIK A.Ş.'nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. SAĞLIK A.Ş. dilediği zaman ve Üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini durdurabilir ve teknolojik altyapısının kullanımına son verebilir.

5.2.2. SAĞLIK A.Ş. Kurumsal İletişim Ağında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri tüm Kurumsal İletişim Ağı kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SAĞLIK A.Ş. bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden de kullanabilir.

5.2.3. SAĞLIK A.Ş. Kurumsal İletişim Ağında yer alan Üye'lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye'nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kurumsal İletişim Ağının domain adı değişse bile Kurumsal İletişim Ağı Üye'lerinin tüm bilgilerini domain adı değişen yeni Kurumsal İletişim Ağına taşıma hakkına sahiptir.

5.2.4. SAĞLIK A.Ş. Kurumsal İletişim Ağında mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Kurumsal İletişim Ağı üzerindeki bilgiler güncel olmayabilir. Kurumsal İletişim Ağı muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Kurumsal İletişim Ağına verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Kurumsal İletişim Ağında yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Kurumsal İletişim Ağında yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve SAĞLIK A.Ş.'nın Kurumsal İletişim Ağında mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürün/hizmetlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir açık ya da örtülü garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır. Değişiklikler, aksine bildirim olmadıkça Kurumsal İletişim Ağında yayınlanmalarıyla yürürlüğe girer. Kurumsal İletişim Ağının kullanımı ya da Kurumsal İletişim Ağına giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
5.2.5. SAĞLIK A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda kendisine atfedilebilecek kusuru bulunmadıkça herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kurumsal İletişim Ağı üzerinden, SAĞLIK A.Ş.'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka sitelere ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Kurumsal İletişim Ağı üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında SAĞLIK A.Ş.'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar üyelerin kendi sorumluluğundadır. SAĞLIK A.Ş. bu tür link verilen web sitelerine verilen link yoluyla erişimi her zaman kesebilir.

5.2.6. Üye, Kurumsal İletişim Ağındaki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Kurumsal İletişim Ağının garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının ve üyenin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan SAĞLIK A.Ş. kendisine atfedilebilecek kusur bulunmadıkça sorumlu değildir.

5.2.7. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SAĞLIK A.Ş. üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.

5.2.8. Kurumsal İletişim Ağında bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Kurumsal İletişim Ağı'nin sunumu SAĞLIK A.Ş.'nın ya da SAĞLIK A.Ş.'nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Kurumsal İletişim Ağındaki bilgilerin ya da Kurumsal İletişim Ağı sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sayfası, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Kurumsal İletişim Ağı içeriğinde bulunan ürün/hizmetlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Kurumsal İletişim Ağı yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, Kurumsal İletişim Ağı hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Kurumsal İletişim Ağının hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

6. Sözleşme Değişiklikleri

SAĞLIK A.Ş.'nın, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak Kurumsal İletişim Ağında ilan etmek suretiyle değiştirme hakkı vardır. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte Üye hakkında geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. Yetkili Mahkeme

Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta Türk Hukuk Kurallarının uygulanacağını ve anlaşmazlıkların çözümünde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 5 ila 15inci maddelerinde belirtilen mahkeme ve icra dairelerinin yanı sıra İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin de yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Delil Sözleşmesi

Taraflar, bu sözleşmenin imzalanması ve uygulanması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın, kendilerinin defter ve kayıtları ile birlikte uyuşmazlık konusunu ispata elverişli diğer tüm belgelerle de ispatının mümkün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Tebligat

Üye, işbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi, gerekli bildirim ve tebligatların üyelik aşamasında girdiği veya daha sonradan güncellediği elektronik posta adresine/adreslerine veya cep telefonuna gönderilmesini kabul ve taahhüt eder.

10. Bilgilendirme ve Kabul

Üye, Kurumsal İletişim Ağı metnine her an ulaşabildiği ve bir örneğini alma hakkına da her zaman sahip olduğu işbu Sözleşmedeki düzenlemeleri, içerikleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu, bu kapsamda sözleşme içeriğini öğrenme olanağının tarafına fazlasıyla sağlandığını, sonuç olarak Sözleşmenin içeriğini bildiğini öğrendiğini ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Üye, Türkçe olarak düzenlenen 10 maddeden ibaret işbu Sözleşmeyi bu dilde imzalamayı kabul ve beyan etmiş, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri çerçevesinde işbu sözleşme Kullanıcının Kurumsal İletişim Ağına ilk giriş yaptığı tarihte Üye tarafından elektronik olarak imzalanmıştır.